top of page

FESTIVĀLA PROGRAMMA

Tautasdziesmu metamorfozes_2pret3_1800x1200pxl.jpg

TAUTASDZIESMU METAMORFOZES

27. APRĪLIS, 18:00

​Mūzikas nams DAILE

Folkloras un mūsdienu mūzikas sintēzes koncerts, kurā piedalīsies etnomūziķe Viktorija Prituļaka un “Jumalo Jazz Orchestra”, duets ZeMe, kurā apvienojušās divas radošas personības – kokļu pavēlniece Laima Jansone un elektroniskās mūzikas pārstāvis Monsta (Uldis Cīrulis), kā arī ukraiņu dziedātāja, diriģente un muzikoloģe Oksana Nikitjuka un Andrejs Osokins. 

Viktorijas Prituļakas un “Jumalo Jazz Orchestra” projekta pirmsākumi meklējami 2021. gada vasarā, kad pasaules mūzikas projektā “EtnoZoom” satikās ukraiņu etnomuzikoloģe un tautas dziesmu dziedātāja Viktorija Prituļaka un latviešu etnomūziķis, producents un aranžētājs Artūrs Uškāns. Darba procesā radās ideja par projektu, kurā skanētu džeza apdarēs aranžētas ukraiņu tautas dziesmas. 2023. gada rudenī Latvijas Radio 1. studijā tika ierakstītas divas dziesmas, kurām dzīvo pavadījumu nodrošināja latviešu džeza mūziķi Āris Ozols – ģitāra, Eduards Raubiško – klarnete un saksofons, Aivars Meijers – kontrabass, Mareks Logins – bungas un Artūrs Uškāns – kokle, mandolīna un citi etniski mūzikas instrumenti. Pašlaik mūziķi gatavo jaunu ukraiņu etnodžeza programmu “Мить Сонця / Mirklis Saules”, kas izskanēs arī mūzikas namā “Daile”. 

Duets ZeMe atskaņos mūziku, kas sevī savieno akustiski meditatīvo telpu ar mūsdienīgiem ritmiem, elektronisko mūziku ar dzīvā izpildījuma saspēli, zināmu tautas dziesmu melodijas un oriģinālkompozīcijas ar rotaļīgas improvizācijas klātbūtni. Koncertā dzirdēsiet saikni starp divām pasaulēm – mūsdienīgo un tradicionālo, mieru un trakulību, trauslo un nesatricināmo, nopietnību un rotaļīgumu, ko sniedz gan elektriskās, gan akustiskās kokles, kā arī elektronikas skaņas.

Oksana Nikitjuka ir mecosoprāns, kordiriģente un muzikoloģe ar pārdesmit gadu darbības pieredzi Ukrainā un citviet pasaulē. Kopš 2023. gada februāra viņa ir Valsts akadēmiskā kora “Latvija” dziedātāja un soliste. Pirms tam Oksana gadu strādāja Parīzē, vadot vairākus amatierkorus, savukārt pirms kara viņa bija Nacionālā kamerorķestra Kyiv Kamerata soliste, Ukrainas Valsts kora Dumka soliste un Ukrainas Nacionālās Mūzikas akadēmijas lektore. Uzstājusies Polijā, Vācijā, Francijā, Itālijā, Izraēlā, Apvienotajā Karalistē, Kanādā, ASV u.c.

A synthesis of folklore and contemporary music. It will feature the ethnomusicans Viktorija Prituļaka and “Jumalo Jazz Orchestra”, the duo ZeMe, which brings together two creative personalities – the master of the kokle Laima Jansone and the representative of the electronic music Monsta (Uldis Cīrulis), as well as Ukrainian singer, conductor and musicologist Oksana Nikityuk and Andrejs Osokins. 

 

The project of Viktorija Prituļaka and “Jumalo Jazz Orchestra” dates back to the summer of 2021, when the Ukrainian ethnomusicologist and folk singer Viktorija Prituļaka and the Latvian ethnomusicologist, producer and arranger Artūrs Uškāns met in the world music project “EtnoZoom”. During the work process, the idea of a project featuring jazz arrangements of Ukrainian folk songs was born. In the autumn of 2023, two songs were recorded in the studio of Latvian Radio 1, with live accompaniment provided by Latvian jazz musicians Āris Ozols – guitar, Eduards Raubiško – clarinet and saxophone, Aivars Meijers – double bass, Mareks Logins – drums and Artūrs Uškāns – kokle, mandolin and other ethnic instruments. The musicians are currently preparing a new Ukrainian ethno jazz programme “Мить Сонця / Mirklis Saules”, which will also be performed at the “Daile” Music House. 

 

The duo ZeMe will play music that combines acoustic meditative space with modern rhythms, electronic music with live interplay, melodies of well-known folk songs and original compositions with playful improvisation. The concert will bring together the two worlds of modern and traditional, calm and boisterous, fragile and unshakeable, serious and playful, through the sounds of both electric and acoustic kokles, as well as electronics.

 

Oksana Nikityuk is a mezzo-soprano, choral conductor and musicologist with over a decade of experience in Ukraine and abroad. Since February 2023 she has been a singer and soloist of the State Academic Choir “Latvia”. Before that, Oksana worked for a year in Paris, leading several amateur choirs, and before the war she was a soloist of the National Kyiv Chamber Orchestra, soloist of the State Choir of Ukraine Dumka and lecturer at the National Academy of Music of Ukraine. She has performed in Poland, Germany, France, Italy, Israel, UK, Canada, USA, etc.

Festivāla lieldraugs:

ELEKTRUM_wo_slogan_Color_edited.png

Festivāla draugs:

LatvijasFinierisLogoVerticalColourNoBack

Plašāka informācija par festivālu/ More information about the festival:

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
  • Spotify
  • Youtube
  • Amazon
bottom of page