top of page

ABOUT THE FESTIVAL

8N8A7063_edited.jpg

OSOKINA BRĪVĪBAS FESTIVĀLS

OSOKINS' FREEDOM FESTIVAL

Osokina Brīvības festivāls dibināts 2020.gada vasarā. Pirmos divus gadus festivāls izskanēja uzreiz pēc Covid-19 pandēmijas ārkārtas stāvokļa atcelšanas, kas abus gadus liedza ziemā un pavasarī rīkot publiskus pasākumus.

 

Festivāls sākotnēji notika Klavieru salonā Rīgā, Brīvības ielā 152, – telpā, kas sniedza iespēju apmeklēt koncertus šauram klausītāju lokam, nodrošinot īpašu tuvības sajūtu starp māksliniekiem un klausītājiem, tajā pat laikā ievērojot covid-19 apkarošanai noteiktos distancēšanās ierobežojumus.


Kopš 2022. gada festivāls ir veltīts Ukrainai, kur 2022. gada 24. februārī sākās nežēlīgs krievijas izraisīts karš, kas turpinās joprojām.


Laika gaitā no mini festivāla tas kļuvis par vērienīgu un Latvijā plaši pazīstamu notikumu, kas skatītājiem piedāvā daudzveidīgu programmu – koncertus, meistarklases, sarunas par aktuālo, mūziķu tikšanās ar ukraiņu ģimenēm, labdarības akcijas un citus. Tā pasākumi norisinās dažādās koncertzālēs Rīgā un ārpus tās, pulcējot simtiem skatītāju un neskaitāmus Latvijā un pasaulē plaši pazīstamus latviešu, ukraiņu un citu valstu māksliniekus.

 

Festivāls katru gadu iniciē jaunas mūziķu sadarbības un koncertprogrammas, kļūstot par tikšanās vietu profesionāļiem un skatītājiem, atgādinot, ka mūzika un māksla spēj saliedēt cilvēkus un dot enerģiju rīkoties. Tas mudina vairāk atbalstīt vienam otru, kā arī turpināt sniegt palīdzību Ukrainai tās cīņā par brīvību un neatkarību, jo no tās atkarīga arī Latvijas un visas Eiropas brīvība.

 


Arī 2024. gada Osokina Brīvības festivāls būs veltīts Ukrainai un tās cilvēkiem.

Plašāka informācija drīzumā sekos.

The Osokins’ Freedom Festival was founded in the summer of 2020. For the first two years, the Festival took place immediately after lifting the state of emergency of the Covid-19 pandemic, which prevented public events in winter and spring both years.
 

The Festival was initially held in the Piano Salon at 152, Brīvības Street in Riga, a space that allowed a small audience to attend the concerts, providing a special sense of closeness between the artists and the audience, while respecting the distance restrictions imposed to combat Covid-19.


Since 2022, the Festival has been dedicated to Ukraine, where the brutal Russian- instigated war started on 24 February 2022 and continues to this day.


Over the years, it has grown from a mini-festival to a large-scale and well-known event in Latvia, offering a diverse programme of concerts, masterclasses, topical talks, musicians’ meetings with Ukrainian families, charity events and more. Its events take place in various venues in Riga and beyond, attracting hundreds of spectators and countless Latvian, Ukrainian and international artists.

 

Each year the Festival initiates new collaborations and concert programmes, becoming a meeting point for professionals and audiences, reminding them that music and art can bring people together and give them the energy to act. It encourages us to support each other more and to continue to help Ukraine in its fight for freedom and independence, because the freedom of Latvia and Europe depends on it.


Also in 2024, Osokins’ Freedom Festival will be dedicated to Ukraine and its people.
More information will follow soon.

Izziņots 2024.gada festivāls un tā programma!

Vairāk informāciju par to meklē šeit.

Plašāka informācija par festivālu/ More information about the festival:

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube

Saziņai/ Please contact:

Daiga Bināne

daiga@andrejsosokins.com

+371 29379497

PREVIOUS FESTIVALS

previous festivals
  • Facebook
  • Instagram
  • Spotify
  • Youtube
  • Amazon
bottom of page