top of page

PREVIOUS FESTIVALS

OSOKINA BRĪVĪBAS FESTIVĀLS @152
2021

OSOKINS FREEDOM FESTIVAL @152

2021

7. - 11. jūlijs

7 – 11 July

Otrais festivāls, kuram tika dots nosaukums “Osokina Brīvības festivāls @152” arī notika Klavieru salonā Rīgā, Brīvības ielā 152, līdz ar covid-19 pandēmijas ierobežojumu mazināšanos. Festivālā īpaša loma bija veltīta brīvībai, kas pēc pandēmijā pavadītā laika bija ieguvusi vēl lielāku nozīmi cilvēku dzīvēs. 

Festivāls saglabāja mini-festivāla konceptu, kas sniedza iespēju apmeklēt koncertus šauram klausītāju lokam, nodrošinot īpašu tuvības sajūtu starp māksliniekiem un klausītājiem, tajā pat laikā ievērojot covid-19 apkarošanai noteiktos distancēšanās ierobežojumus. 

Festivālā izskanēja 9 koncerti, kuros piedalījās Ģirts Krūmiņš, Deniss Paškevičs, Magdalēna Geka, Iveta Cālīte, Rihards Lībietis, Gints Smukais, Katrīna Gupalo un festivāla idejas autors Andrejs Osokins, kā arī koncertu īpašie viesi – Ieva Parša un Raimonds Tiguls. Festivāla laikā dzima vairākas jaunas sadarbības un projekti, kas lielās skatītāju atsaucības dēļ izskan joprojām.

Festivāls tapa sadarbībā ar vīna bāru “Garage”, restorānu ar skatu “Osta”, Klavieru salonu @152, mūzikas veikalu “Stanford Music”, universālveikalu “Stockmann”, “Company NA” un “Eventrent”.

The second festival, named “Osokins Freedom Festival @152”, was also held at the Piano Salon at 152,Brīvības Street, in Riga, as the restrictions of the Covid-19 pandemic eased. The festival had a special focus on freedom, which had become even more important in people's lives after the pandemic.

 

The festival retained the concept of a mini-festival, which offered the opportunity to attend concerts to a small audience, providing a special feeling of closeness between artists and listeners, while at the same time respecting the distance restrictions imposed to combat Covid-19.

 

The festival featured 9 concerts with Ģirts Krūmiņš, Deniss Paškevičs, Magdalēna Geka, Iveta Cālīte, Rihards Lībietis, Gints Smukais, Katrīna Gupalo and the author of the festival idea Andrejs Osokins, and the special guests – Ieva Parša and Raimonds Tiguls. During the festival, several new collaborations and projects were born, which are still being performed thanks to the great response of the audience.

 

The festival was organised in collaboration with the wine bar “Garage”, the restaurant with a view “Osta”, the Piano Salon @152, the music store “Stanford Music”, the department store “Stockmann”, “Company NA” and “Eventrent”.

Festivāls foto mirkļos

Paldies fotogrāfam Pēterim Bērziņam

  • Facebook
  • Instagram
  • Spotify
  • Youtube
  • Amazon
bottom of page