top of page

PREVIOUS FESTIVALS

OSOKINA BRĪVĪBAS FESTIVĀLS
UKRAINAI 2023

OSOKINS' FREEDOM FESTIVAL FOR UKRAINE 2023

7. maijs – 17. jūnijs

7 may – 17 june

Paldies par video “Wind Films”, Edmunda Mickus komandai un TV24!

Ceturtais pianista Andreja Osokina Brīvības festivāls, kas, turpinoties postošajam karam, jau otro gadu bija veltīts Ukrainai un tās cilvēkiem.

 

Festivāla laikā notika 15 dažādi pasākumi Rīgā, Kuldīgā un Valmierā – koncerti, meistarklases, sarunas par aktuālo, mūziķu tikšanās ar ukraiņu ģimenēm, labdarības akcijas un citi notikumi. Arī šogad īpaši festivālam tika radītas jaunas koncertprogrammas un mākslinieku sadarbības. Festivāla pasākumus bez maksas bija iespēja apmeklēt ukraiņu bēgļiem.

Our thanks to “Wind Films”, Edmunds Mickus and TV24 for the video!

The fourth edition of pianist Andrejs Osokins’ Freedom Festival, dedicated for the second year to Ukraine and its people in the midst of a devastating war.

During the Festival, 15 different events took place in Rīga, Kuldīga and Valmiera – concerts, masterclasses, talks on current affairs, musicians’ meetings with Ukrainian families, charity actions and other events. New concert programmes and artist collaborations were also created especially for this year's festival. Ukrainian refugees were able to attend the Festival events free of charge.

Festivāls foto mirkļos

Paldies fotogrāfiem: Jānim Romanovskim @gribuvasaru.lv, Jānim Škaparam, Sergejam Kaļiņinam, Ievai Romaško, Žanim Zujevičam

Festivāla Atklāšanas koncerta video

Festivāla daudzveidīgajos pasākumos piedalījās vairāk nekā 80 mūziķi, aktieri, mākslinieki un dažādu citu jomu profesionāļi no Latvijas un Ukrainas, kuru vidū bija “Labvēlīgais Tips”, “Melo-M”, Ralfs Eilands, “Kremerata Lettonica”, Katrīna Gupalo, Georgijs Osokins, Sonora Vaice, Ieva Parša, Marlēna Keine, Edgars Ošleja, Platons Buravickis, Gundars Āboliņš, Dita Lūriņa, Ģirts Krūmiņš, klavieru kvartets “Quadra”, “Shakima Trio”, “Sub Scriptum”, “Varakuta”, Iveta Cālīte, Roksana Tarvide, Kaspars Bumbišs, Dmitrijs Volkovs, Annika Lanka, Rihards Plešanovs, Festivāla stīgu kvartets (Aleksejs Bahirs, Darja Smirnova, Elina Andrianova-Bahira, Jānis Rinkulis), SKARTA, Kristīne Garklāva, Kristīne Rudzinska, Mārtiņš Daugulis, Anete Ašmane-Vilsone, Kaspars Zaviļeiskis, Toms Treibergs, biedrības “Tavi draugi” un vairāku citu Ukrainu atbalstošo nevalstisko organizāciju pārstāvji, Laura Čaupale, Sergejs Osokins, Ilze Treija, pats Andrejs Osokins, Darja Leleko, Anastasija Jačmenkina, Larisa Ponomarenko, Nina Khanetska, Tatjana Gavriļenko, Anastasija Vasilenko, Viktorija Prituļaka, Jevgēnija Nasonova, Sofija Varčenko, Marija Varčenko, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas koris un citi.

Festivāla pasākumi notika Rīgas Vāgnera namā, Melngalvju namā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā, kultūrtelpā “Ola Foundation”, notikumu telpā “Amoralle Level Up”, Valmieras Kultūras centrā, sociālās iniciatīvas centrā “Common Ground” un citur.

Video of the Opening Concert

More than 80 musicians, actors, artists and professionals from Latvia and Ukraine took part in the Festival's diverse events, including “Labvēlīgais Tips”, “Melo-M”, Ralfs Eilands, Kremerata Lettonica, Katrīna Gupalo, Georgijs Osokins, Sonora Vaice, Ieva Parša, Marlēna Keine, Edgars Ošleja, Platons Buravickis, Gundars Āboliņš, Dita Lūriņa, Ģirts Krūmiņš, piano quartet “Quadra”, “Shakima Trio”, “Sub Scriptum”, “Varakuta”, Iveta Cālīte, Roksana Tarvide, Kaspars Bumbišs, Dmitrijs Volkovs, Annika Lanka, Rihards Plešanovs, Festival String Quartet (Aleksejs Bahirs, Darja Smirnova, Elina Andrianova-Bahira, Jānis Rinkulis), SKARTA, Kristīne Garklāva, Kristīne Rudzinska, Mārtiņš Daugulis, Anete Ašmane-Vilsone, Kaspars Zaviļeiskis, Toms Treibergs, representatives of the association “Tavi draugi” and several other non-governmental organisations supporting Ukraine, Laura Čaupale, Sergejs Osokins, Ilze Treija, Andrejs Osokins himself, Darya Leleko, Anastasia Yachmenkina, Larisa Ponomarenko, Nina Khanetska, Tatyana Gavrilenko, Anastasia Vasilenko, Viktoria Pritulak, Yevgenia Nasonova, Sofia Varchenko, Maria Varchenko, Riga State Classical Gymnasium Choir and others.

The festival events took place in Riga Wagner House, Blackheads House, Ziedonis Hall of the National Library of Latvia, St. Saviour's Church, culture space “Ola Foundation”, the event space “Amoralle Level Up”, Valmiera Culture Centre, social initiative centre “Common Ground” and elsewhere.

Viche_01.08_edited.jpg

Fotogrāfs: Valdis Skudre

No festivāla pasākumu biļešu ieņēmumiem un ziedojumiem īpašā festivāla akcijā, kas tika īstenota portālā Ziedot.lv, Ukrainas atbalstam tika savākti 32 608,45 EUR.

Par šo summu sadarbībā ar Ziedot.lv, Ukrainas vēstniecību Latvijā, Latvijā dzīvojošo ukraiņu biedrību konfederāciju “Viche”, biedrību “Tavi draugi” un “Biļešu Paradīze” nodrošināta humanitārā, medicīnas, aizsardzības un mājdzīvnieku palīdzība kara un Kahovkas HES uzspridzināšanas rezultātā radīto plūdu plosītajās teritorijās Ukrainā.

Ieskats 2023. gada 13. jūnija konvoja izbraukšanā, kas nogādāja Ukrainā arī lietas, kas tika iegādātas par festivāla laikā saziedotajiem līdzekļiem:

From the ticket sales of the festival events and donations in a special festival campaign on www.ziedot.lv, EUR 32 608,45 were raised for Ukraine.

This amount was used in cooperation with Ziedot.lv, the Embassy of Ukraine in Latvia, the Confederation of Ukrainian Societies “Viche”, “Tavi draugi” and “Biļešu Paradīze” to provide humanitarian, medical, defence and pet aid in the war-torn areas of Ukraine and the flood caused by the explosion of the Kahovka hydroelectric power plant.

A glimpse into the departure of the 13 June 2023 convoy, which also brought to Ukraine items purchased with funds donated during the festival:

2023. gada 1. augusta konvoja izbraukšanā uz Ukrainu:

A look at the departure of the convoy to Ukraine on 1 August 2023:

Neizsakāmi liels paldies visiem festivāla draugiem, atbalstītājiem un brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja tam izskanēt tik krāšņi un daudzveidīgi!

Thank you so much to all the friends, supporters and volunteers who helped make the Festival such a colourful and diverse event!

OBF_2023_atbalsta_3pret2.jpg

Festivālu organizē/ The Festival is organised by:

Idejas autors un radošais direktors/ the author of the idea and creative director

Andrejs Osokins

Mākslinieciskās programmas līdzautore/ Co-author of the artistic programme

mūziķe Katrīna Gupalo

Festivāla direktore/ Festival Director

Daiga Bināne

Festivāla sociālo tīklu menedžere/ Festival Social Media Manager

Luīze Annija Zalcmane

Režisore/ Concert Program Director

Laura Čaupale

Menedžere/ Manager

Nora Kancīte

Plašāka informācija par festivālu/ More information about the festival:

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
  • Spotify
  • Youtube
  • Amazon
bottom of page