top of page

FESTIVĀLA PROGRAMMA

Mirklis muzika_2pret3_1800x1200pxl.jpg

MIRKLIS, MŪZIKA UN VĀRDS

18. APRĪLIS, 19:00

​Anglikāņu baznīca

Koncertā mirkļa burvību tvers mūsdienu džeza pianists Kristaps Vanadziņš, ģitārists Rihards Lībietis ar grupu (Toms Kursītis – kontrabass/balss, Sigvards Dižais – sitaminstrumenti, Mikus Ģērmanis – elektriskā ģitāra/balss, Pēteris Vaickovskis – klavieres), gleznotāja Kristīne Kutepova, ukraiņu bandūras virtuoze Darja Leleko. Īpaša loma koncertā tiks atvēlēta arī vārdam, kuru iedzīvinās aktrise Madara Botmane.

Rihards Lībietis ar grupu koncertā izpildīs fragmentus no klātesamības sajūtā un improvizācijā balstītās koncertprogrammas “Ūdens cikls”, kas plašāk izskanēs šī gada rudenī. Galvenais iedvesmas avots šai programmai ir Latvijas daba, miers, ūdens skaņas, ko papildina mūziķu ietekmes no dažādiem mūsdienu mūzikas stiliem. Skanējums būs viegli meditatīvs, atmosfērisks, bet ar atsevišķiem ugunīgiem uzplaiksnījumiem. To uz audekla pārnesīs gleznotāja Kristīne Kutepova. Mūzikas iedvesmota, māksliniece ļausies spontānam, ekspresīvam gleznojumam, ļaujot piedzīvot vienu no visskaistākajiem mirkļiem – mākslas dzimšanu.

Savukārt Kristaps Vanadziņš skatītājus caur emocijām un melodijām aizvedīs ceļojumā mūzikā. Pianists atskaņos gan jau klausītājiem zināmas melodijas, kas sajauksies ar viņa paša skaņdarbiem, gan aicinās skatītājus piedalīties kopīgā muzikālā mijiedarbībā – tiks radīti īpaši improvizēti skatītāju portreti – muzikāli brīnumi, kas rodas “šeit un tagad”. 

The magic of the moment will be captured in the concert “A Moment, Music and a Word” by contemporary jazz pianist Kristaps Vanadziņš, guitarist Rihards Lībietis and his band (Toms Kursītis – double bass/voice, Sigvards Dižais – percussion, Mikus Ģērmanis – electric guitar/voice, Pēteris Vaickovskis – piano), painter Kristīne Kutepova, Ukrainian bandura virtuoso Darja Leleko. A special role in the concert will also be given to the word, which will be brought to life by actress Madara Botmane.

 

Rihards Lībietis and his band will perform excerpts from the concert programme “Water Cycle”, based on the sense of presence and improvisation, which will be performed more widely in autumn this year. The main inspiration for this programme is Latvian nature, tranquillity and the sounds of water, complemented by musical influences from various contemporary music styles. The sound will be slightly meditative, atmospheric, but with some fiery bursts. It will be transferred onto canvas by painter Kristīne Kutepova. Inspired by the music, the artist will indulge in spontaneous, expressive painting, allowing you to experience one of the most beautiful moments – the birth of art.

 

Kristaps Vanadziņš will take the audience on a musical journey through emotions and melodies. The pianist will play melodies familiar to the audience, mixed with his own compositions, and will invite the audience to participate in a musical interaction – special improvised portraits of the audience will be created – musical miracles created “here and now”. 

Atskats uz koncertu

Paldies fotogrāfam Jānim Romanovskim!

Festivāla lieldraugs:

ELEKTRUM_wo_slogan_Color_edited.png

Festivāla draugs:

LatvijasFinierisLogoVerticalColourNoBack

Plašāka informācija par festivālu/ More information about the festival:

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
  • Spotify
  • Youtube
  • Amazon
bottom of page